Erimenüü all peame peame silmas toitu, mis on mõeldud tavapärasest erinevate toitumisvajadustega õpilastele ning on valmistatud allergiat või talumatust mittetekitavatest toiduainetest (eelkõige gluteen-, laktoos- ja kaseiin). Erimenüü kujundamisel tehakse koostööd kooli/lasteaia  ja lapsevanematega. 

Erimenüü pakkumise aluseks on tervishoiutöötaja poolt lapsele väljastatud tõend. Vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusele §3 lg 1 on tervishoiutöötajaks arst, hambaarst, õde ja ämmaemand, kui nad on registreeritud Terviseametis. 

Et tagada lapsele eritoit palume lapsevanemal esitada Terviseametis registreeritud tervishoiutöötaja poolt väljastatud tõend enne kooli- või lasteaiahooaja algust kooli või lasteaia juhatajale või tervisetöötajale. Tõendit palume uuendada igal õppeaastal.

 

Lugupidamisega 

KLP Toit OÜ